visie 

visie

"niet dromen...... maar durven denken en gewoon doen !"

architectuur gaat haast vanzelfsprekend over de mooie buitenkant en de prettige binnenkant van een gebouw.
natuurlijk moet een gebouw passen in haar omgeving, in de context van de gebouwde omgeving moet het vooral zorgvuldig passend, harmonieus en functioneel zijn.
maar architectuur omvat daarnaast veel meer; architectuur is in brede zin de kunst van het ontwerpen en bouwen van ruimtes die voldoen aan de eis van de mens.

bert baron vormgevers ontwerpt aansprekende gebouwen voor mensen: we creëren functionele ruimtes om dagelijks in te leven en te werken, in welke gebouwde omgeving dan ook.
de wijze waarop in "onze" gebouwen wordt geleefd of gewerkt, is in iedere situatie weer anders en is bovendien continu aan verandering onderhevig.
het vormgeven van gebouwen is daarom een bijzondere verantwoordelijkheid.
een verantwoordelijkheid die bert baron vormgevers graag op zich neemt en bij voorkeur ontwikkeld in nauwe samenwerking met de opdrachtgever of gebruiker, daarbij treden we niet zelden buiten de gevestigde kaders, innovatief en creatief maar ook nuchter en helder; dat is wat we bedoelen met
"niet dromen...... maar durven denken en gewoon doen"

Website by Tomston
@BBVormgevers volgen